Abordare

 

ABORDAREA AUDITULUI

Abordarea auditului la PREMIER CLASS AUDIT constă într-o abordare a întregii afaceri. Pentru a putea audita eficient situațiile financiare ale unei companii este necesară înțelegerea mediului economic în cadrul căruia își desfășoară activitatea întreprinderea auditată, precum și presiunile și provocările cu care aceasta se confruntă; astfel, este necesară o planificare a abordării auditului care să concorde cu mediul economic.

De obicei are loc o estimare detaliată a nivelurilor de risc asociate cu diferite aspecte al activității societății și se pune accent pe acele zone unde există riscul unor erori sau îndoieli semnificative.
Utilizarea acestor proceduri oferă siguranța că resursele noastre sunt alocate în modul cel mai eficient, din punctul de vedere al costurilor.
În cazul misiunilor ce privesc auditarea fondurilor structurale, angajamentul nostru se efectuează în concordanță :
– cu termenii de referință pentru verificarea cheltuielilor unui Contract de Finanțare ;
– Standardul International pentru Servicii Conexe (‘ISRS’) 4400 Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informația Financiară așa cum au fost promulgate de către Federația Internațională a Contabililor (‘IFAC);
– Codul de Etică pentru Contabilii Profesioniști emis de IFAC. Deși ISRS 4400 prevede că independența nu e o cerință pentru angajamentele de proceduri convenite, Autoritatea de Contractare solicită că Auditorul să se conformeze cu cerințele de independență ale Codul de Etică pentru Contabilii Profesioniști.

 

PLANUL DE AUDIT

Abordarea auditului la PREMIER CLASS AUDIT constă într-o abordare a întregii afaceri. Pentru a putea audita eficient situațiile financiare ale unei companii este necesară înțelegerea mediului economic în cadrul căruia își desfășoară activitatea întreprinderea auditată, precum și presiunile și provocările cu care aceasta se confruntă; astfel, este necesară o planificare a abordării auditului care să concorde cu mediul economic.

 

EVALUAREA RISCULUI ENTITĂȚII ȘI A RISCULUI DE AUDIT

Riscurile asociate situațiilor financiare ale întreprinderii, atât din punct de vedere al auditului cât și al afacerii, sunt afectate de un număr de factori. Acești factori includ calitatea controlului intern, complexitatea problematicii contabile, subiectivitatea și posibilitatea ca sistemul de control să nu fie luat în seama. În evaluarea riscurilor ne vom concentra asupra aspectelor semnificative. Aspectele semnificative sunt acele aspecte care sunt suficient de importante, în mod individual sau agregate cu altele, astfel încât să aibă un impact major asupra situațiilor financiare prezentate. Zonele de risc major sunt în general asociate acelor elemente importante ale situațiilor financiare care implică un grad ridicat de subiectivitate sau pentru care sistemul de control și/sau sistemul contabil prezintă deficiențe.