Servicii

Activitatea desfășurată si expertiza de care dispune PREMIER CLASS AUDIT acoperă o paletă foarte largă de servicii profesionale, din sfera auditului financiar, consultanţei financiare și fiscale.

I. AUDIT FINANCIAR

• Serviciile de audit, împreună cu celelalte servicii de certificare pe care le prestăm, se bazează pe o importantă experiență a echipei noastre de auditori, experiență acumulată în decursul numeroaselor misiuni de audit în cadrul diferitelor societăți, domenii de activitate și investitori (cu capital străin sau românesc) și cursuri de pregătire profesională.
• Serviciile noastre de certificare includ:
– Misiuni de audit în conformitate cu standardele generale de audit agreate de către CAFR (Camera Auditorilor Financiari din România), ce sunt complet armonizate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA);
– Misiuni de audit privind proceduri agreate;
– Misiuni de audit conforme cu Standardul International pentru Servicii Conexe (‘ISRS’) 4400
Angajamente pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informația Financiară așa cum au fost promulgate de către Federația Internațională a Contabililor (‘IFAC);
– Audit intern;
– Compilarea/întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), standardele de contabilitate aplicabile în România sau cu manualele interne de contabilitatea ale societăților, bazate pe alte standarde de contabilitate.

 

II. CONSULTANȚĂ FISCALĂ

• Serviciile oferite de PREMIER CLASS AUDIT îmbina cu succes experiența pe care o deține în domeniul aplicării reglementarilor fiscale din România, asistării clienților în vederea optimizării strategiei lor fiscale (coroborată cu legislația specifică jurisdicției din care provin acționarii acestora și cu convențiile de evitare a dublei impuneri aplicabile) și consilierii acordate cu ocazia verificărilor efectuate de autoritatea fiscală.
• Profesioniștii noștri au reușit sa se specializeze, devenind astfel tot mai eficienți, pe principalele categorii de impozite și sectoare de activitate.
• Prețurile de transfer continuă să fie una din cele mai importante problematici din punctul de vedere al taxelor, datorită disputelor cu autoritățile fiscale, a legislației stricte și a birocrației, precum și a oportunităților ce pot apare prin aplicării unei strategii predefinite a prețurilor de transfer.

• Echipa noastră de specialiști în problema taxelor poate oferi recomandări creative și intuitive ce pot aduce diferențe semnificative în ceea ce privește maximizarea valorii acțiunilor și minimizarea sarcinii fiscale.
• Oferind soluții integrate și răspunzând solicitărilor impuse de legislația românească în vigoare putem să contribuim la reducerea sarcinii fiscale a clienților noștri, majorând în felul acesta disponibilitățile bănești aflate la dispoziția acestora și valoarea capitalului propriu (interesul/averea acționarilor).

 

III. CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ

PREMIER CLASS AUDIT oferă o paletă largă de servicii de consultanță financiară și managerială menite să asiste clienții noștri în toate etapele dezvoltării lor și să-i îndrume pe parcursul derulării celor mai complexe tranzacții.
PREMIER CLASS AUDIT oferă următoarele servicii:

• consultanță acordată cu ocazia fuziunilor, achiziții lor și divizărilor, întocmirea de studii de fezabilitate și planuri de afaceri;

• reorganizarea și restructurarea afacerii care include: managementul situațiilor de criză, managementul creditelor neperformante, eficientizarea (chiar prin vânzare) activelor cu scopul maximizării sau menținerii capitalului (averii) acționarilor.

• management de proiect, reorganizarea proceselor de producție, întocmirea unor proceduri/manuale de bugetare și raportare financiară;

• consiliere în probleme de guvernanța corporativă, în împlementarea codurilor de bună practică în afaceri și de etică profesională, precum și conceperea unor proceduri de control intern.